sensor ara

Ankara Ofis: +90 312 446 00 25

 • İngilizce

Yığın Liçi

ASYA’DAKİ ALTIN MADENİ’NDE YIĞIN LİÇİ
SENSOR DDS® MIT

Yığın liçi dizayn kesiti (zeminden yüzeye doğru):

 • Sıkıştırılmış kil
 • Geomembran HDPE (2.0mm)
 • Koruyucu kil
 • Drenaj tabakası – mıcır (50cm)
 • Cevher

Yığın liçinin yaklaşık alanı 300.500m2’dir ve geomembran uygulamasını takiben 582 adet hasar tespit edilmiştir. Eğer bu kadar çok miktardaki hasar Yığın liçi kullanıma alınmadan tespit edilmemiş olsaydı, maden sahası her gün binlerde dolar maddi kayba uğrayacaktı ve bu sızıntılar giderilene kadar da kapatılacaktı.


SENSOR DDS® MIT Ark Testi, bu sahada 27 günde tamamlanmıştır. Müşteri, tespit edilen hasarları tamir ettirmiş ve bu tamir edilen alanlar da yeniden teste tabi tutulmuştur. Sensor, akabinde bu Yığın Liçi’nin geomembran bütünlüğüne ilişkin resmi bir sertifika içeren rapor hazırlamıştır.Yığın Liçi projesinde tespit edilen ve konumu belirlenen hasar örnekleri:

 • Yığın Liçi
  Bir teknisyen saha koşullarına bağlı olarak yığın liçinde günde yaklaşık 7000 m2’lik bir alan test edebilir.
 • Yığın Liçi
  Sızıntının yeri tespit edildiğinde, mıcır kaldırılır ve geomembran üzerindeki hasar tamir edilir.
 • Yığın Liçi
  Çoğu zaman, dipol testimiz SENSOR DDS® Mobile kullanılarak birden fazla hasar tespit edilmektedir.
 • Yığın Liçi
  Sızıntı kaynak yapılarak tamir edildikten sonra, alan Ark Testi ile tekrar kontrol edilir.
 • Yığın Liçi
  Yığın liçlerinde genellikle 50mm’ kalınlıkta kaplama kullanılmaktadır.
 • Yığın Liçi
  Yığın liçinde “Sıfır Sızıntı” için ilk adım SENSOR DDS® MIT ile açık geomembranın test edilmesidir.
 • Yığın Liçi
  Yığın liçlerinde en sık karşılaşılan hasar kaplama malzemesinden kaynaklı üstten delinmelerdir.
 • Yığın Liçi
  Projenin zaman çizelgesine uygunluğuna göre sahada birden fazla teknisyen çalışabilmektedir.