sensor ara

Ankara Ofis: +90 312 446 00 25

 • İngilizce

Tehlikesiz Atık Sahası

DOĞU ASYA’DA KATI ATIK SAHASI
SENSOR DDS® FIXED UYGULAMASI (SENSOR DDS® LMS)

Genel proje bilgisi:

 • Yerel atık sahası
 • 25.000m²’lik alan
 • SENSOR DDS® LMS sistemi uygulanmıştır
 • 5x5m Sensör ızgaraları (25m2’lik alan ayrışması)
 • 1.000 adet sensör ve 120km kablo kullanılmıştır
 • Tek kat 2.0mm HDPE geomembran

Saha dizayn kesiti (alt katmandan üste doğru):

Yığın liçinin yaklaşık alanı 300.500m2’dir ve geomembran uygulamasını takiben 582 adet hasar tespit edilmiştir. Eğer bu kadar çok miktardaki hasar Yığın liçi kullanıma alınmadan tespit edilmemiş olsaydı, maden sahası her gün binlerde dolar maddi kayba uğrayacaktı ve bu sızıntılar giderilene kadar da kapatılacaktı.


SENSOR DDS® MIT Ark Testi, bu sahada 27 günde tamamlanmıştır. Müşteri, tespit edilen hasarları tamir ettirmiş ve bu tamir edilen alanlar da yeniden teste tabi tutulmuştur. Sensor, akabinde bu Yığın Liçi’nin geomembran bütünlüğüne ilişkin resmi bir sertifika içeren rapor hazırlamıştır.Bu sahada sürekli görüntüleme sistemi uygulamasına ek olarak inşaat halinde de test yaparak standart Sensor Sıfır Sızıntı Felsefesi uygulanmıştır:
 • SENSOR DDS® FIXED – 5x5m ızgaralar halinde gömülü bileşen uygulaması
 • SENSOR DDS® MIT – geomembran seriminin hemen ardından taşıma ve serim esnasında oluşan iğne deliği küçüklüğüne kadarki tüm hasarların tespiti
 • SENSOR DDS® Mobile – drenaj/koruyucu katman serimi sonrası dipol test, geomembranda serimden kaynaklı hasarların tespiti
 • Uygulanan sürekli çevrimdışı sistemle ilk bütünlük kontrolü sahada SENSOR DDS® LMS sistemi
Kalıcı görüntüleme sistemi SENSOR DDS® bu projeye 2013 yılında uygulanmıştır. Kaplamanın altında 25m2’lik bölümleri görüntüleyecek şekilde 5x5m’lik sensör ızgaraları yerleştirilmiştir. Uygulama sonrası Ark Testi cihazımız – SENSOR DDS® MIT ile kontrol yapılmıştır.

En çok hasar, drenaj tabakasının serimi sonrası– SENSOR DDS® Mobile ile kaplanmış geomembran testinde tespit edilmiştir ve 15 adettir.

Bu katı atık sahasına yılda 1 kez SENSOR DDS® LMS mobil ölçüm cihazıyla giderek görüntüleme yapmaktayız.


Yığın Liçi projesinde tespit edilen ve konumu belirlenen hasar örnekleri:

 • Çatı uygulama
  Herbir sensör, kendi kablosu üzerinde mümkün olan en iyi kalite için görüntüleme merkezine bağlanır
 • Çatı uygulama
  SENSOR DDS® sensörleri ve geomembran uygulandıktan sonra açık geomembranda tüm alanın bütünlük testi Ark Testi ile yapılmıştır
 • Çatı uygulama
  Bu atık sahasında SENSOR DDS® FIXED ile 5x5m’lik sensör ızgaraları kullanılmıştır
 • Çatı uygulama
  SENSOR DDS® kontrol paneli bağlantısı test edilir ve ilk ölçüm yapılır
 • Çatı uygulama
  HDPE geomembranda SENSOR DDS® MIT Artk Testi cihazı ile tespit edilen tipik hasar (kesik)
 • Çatı uygulama
  Su geçirmez geomembrandaki en büyük risk, atığın ilk 4m’lik kısmındadır. Bu süreci SENSOR DDS® FIXED sistem ile yakinen gözlemleyebilmekteyiz
 • Çatı uygulama
  4m atık derinliğine ulaşıldıktan sonra tehlikesiz atık sahalarında geomembran bütünlüğünü çevrimdışı SENSOR DDS® LMS sistem kullanarak genellikle yılda bir kez kontrol etmekteyiz. Çevrimiçi RMS sistemi ile 7/24 kontrol sağlanmaktadır.
 • Çatı uygulama
  Sızıntı suyu göletlerinde çevrimdışı SENSOR DDS® LMS sistemi kullanılmaktaysa genellikle yılda iki kez bütünlük kontrolü yapılır.