sensor ara

Ankara Ofis: +90 312 446 00 25

 • İngilizce

Atık Barajı

Ark Testi – SENSOR DDS® MIT ve SENSOR DDS® Mobile dipol testi

Genel proje bilgisi:

 • Test edilen alan 283.000m²’dir
 • Tek kat HDPE 1.5mm HDPE geomembran uygulanmıştır
 • Koruyucu kaplama: 500mm mıcır
 • Açık geomembran kontrolü için Ark Testi SENSOR DDS® MIT kullanılmıştır
 • Kaplanmış geomembran kontrolü için SENSOR DDS® Mobile kullanılmıştır

Altın madeni atık barajında açık geomembran bütünlüğü testi süresince toplamda 132 adet hasar tespit edilmiştir. Bunların çoğunluğu kesik ve zayıf ekstrüzyon hasarlarıdır. Bununla birlikte sigara yanıklarıyla da ciddi bir oranda karşılaşılmıştır. Bu projede ortama üretkenlik teknisyen başına 9500m2/gün’dür. Geomembran uygulanmasındaki ilerleyişe bağlı olarak sahaya birkaç kez gidilmiştir.


Kaplama malzemesinin serimi (drenaj koruyucu katman olarak mıcır), tüm geomembran alanı Sensor DDS® teknolojisi kullanılarak test edildikten sonra yapılmıştır. Test esnasında toplam 102 hasar bulunmuştur. En sık karşılaşılan hasar çeşidi (%50’sinden fazla) “üstten delinme” diye adlandırdığımız, serilmekte olan mıcırın geomembrana batmasıyla oluşan hasardır. Bu durum, ağır iş makinelerinin koruyucu kaplama malzemesini membran üzerine serimi esnasında ve kendi ağırlığı ile baskılaması sonucu ortaya çıkar. Ayrıca sert hamlelerde makinenin de geomembran üzerinde büyük yarıklar veya kırılmalar oluşturması mümkündür.

Gelecekte sızıntıya sebep olacak hasarları bugünden tespit ederek müşterimizi birçok problemden ve para kaybından kurtarmış olduk. Eğer atık barajı işletme halindeyken bu sızıntı noktalarının tamiri söz konusu olsaydı hem teknik olarak çok zor hem de çok maliyetli olacaktı.Farklı Altın madenlerindeki Atık barajlarında uygulanan SENSOR DDS® testlerine ait fotoğraflar

 • Çatı uygulama

 • Çatı uygulama
  SENSOR DDS® Mobile metodu ile drenaj kaplamanın üzerinden birden fazla hasarın tespiti de mümkündür.


 • Çatı uygulama
  Bu Atık barajında koruyucu drenaj tabakasının kalınlığı 600mm’dir. • Çatı uygulama
  Geniş alanlı projelerde SENSOR DDS® testi için birden fazla teknisyeni eşzamanlı sahaya göndererek projenin zamanında tamamlanmasına destek oluyoruz
 • Çatı uygulama
  Yüksek eğimli şevlerin testinde teknisyenin günlük kontrol ettiği alan normalden daha az olmaktadır ancak birden fazla teknisyenin çalışması ile projede gecikme olmaz
 • Çatı uygulama
  When anomaly is detected with SENSOR DDS® Mobile dipol testi ile anomali tespit edildiğinde, yaklaşık 3x3m’lik bir alan kazılmıştır
 • Çatı uygulama
  Bu tür bir hasar ağır bir kamyonun ani dönüşü sebebiyle oluşabilmektedir. Neyse ki SENSOR DDS® teknolojisi ile etkin bir şekilde tespiti mümkündür
 • Çatı uygulama
  Şevlerde çalışırken, teknisyenlerimiz İSG kurallarına uygun bir şekilde donanıma sahip olarak SENSOR DDS® MIT ve/veya SENSOR DDS® Mobile testini yapmaktadırlar